PHPudvikler.dk

 
 
 

PHP

Siden hedder PHPudcikler.dk da jeg har arbejdet proffesionelt med PHP siden 2002. Jeg startede med at programmere PHP i 1999 og kan huske da PHP3 kom frem. 

Jeg foretrækker at programmere OOP. Syntes det virker nemmer og mere overskueligt at arbejde object orienteret. Jeg ved det nogen gange tager længere tid at udvikle OOP, men kan se ideen i det, idet at det fremadrettet, er hurtiger at udvide. 

Her er nogen af mine eksempler:
 

public function getSubmenu($sub = null,$id = null){
 
$submenu = $this->db->getArray("select submenu from hn_menu where link='".$this->site."'");
$menu = $this->db->dbString($submenu[0]["submenu"]);
 
if(!is_array($menu)){
return false;
}
 
$sub_menu = '<div class="menu"><ul >';
 
foreach ($menu as $id => $value){
$sub_menu .= '<li '.(substr($_SERVER["REQUEST_URI"],1,-1)==trim($value["alias"])?'class="selected"':"").' ><a href="/'.(preg_match("/.*.pdf$/i",$value["alias"])?trim($value["alias"]):trim($value["alias"]).'/').'" '.(preg_match("/.*.pdf$/i",$value["alias"])?'target="_blank"':"").'>'.$value["menu"]."</a></li>";
}
$sub_menu .= '</ul></div>';
 
return $sub_menu;
 
}
 
private function getPlugin(){
 
$dir = @dir(ROOT."/plugin");
while($plugin = $dir->read()){
 
if(!preg_match("/^./",$plugin)){
include(ROOT."/plugin/".$plugin."/".$plugin.".php");
 
if(class_exists($plugin)){
$$plugin = new $plugin;
}
 
}
 
}
}